NEWSLETTER

Zyskujesz kody rabatowe na zakupy w jeszcze lepszych cenach, informacje o nowościach, super promocjach.

Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Masz pytania? Zadzwoń:

782 700 900

Regulamin

 

1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gadzeciak.pl prowadzony jest przez: SIS Sp. z o.o. ul. Grabowska 41, 63-500 Ostrzeszów , NIP 514-031-83-19, REGON 301381911, KRS0000351004, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, będąc jednocześnie jej własnością.

2. Stronami transakcji są: Klient (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną) i Sprzedający (SIS Sp. z o.o. ul. Grabowska 41, 63-500 Ostrzeszów , NIP 514-031-83-19, REGON 301381911).

3. Wszelkie pytania dotyczące sklepu internetowego prosimy kierować na adres: sklep@gadzeciak.pl lub telefonicznie 782-700-900 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.gadzeciak.pl lub adres e-mail sklep@gadzeciak.pl przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Podczas dokonywania zamówienia na stronie www.gadzeciak.pl należy dodać wybrane pozycje do koszyka, a następnie w jego podsumowaniu złożyć zamówienie. W celu dokonania zakupu można, ale nie trzeba rejestrować się w sklepie. Zamówienia można dokonać także jednorazowo, bez rejestracji. Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.gadzeciak.pl, Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, a także informacje dotyczące jego realizacji i późniejszej wysyłki.

4. Klient, potwierdzając mailowo, a następnie opłacając złożone zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. Do każdego zamówienia drukujemy paragon lub wystawiamy fakturę VAT.

6. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

a)w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

b)w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków na rachunek bankowy SIS Sp. z o.o..

Łączny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 48 godzin. Przez realizację zamówienia rozumie się spakowanie towaru i nadanie przesyłki wybranym przez Klienta sposobem dostawy.

7. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej TBA na adres wskazany przez Klienta.

8. Koszt dostarczenia towaru na terenie Polski jest stały i niezależnie od liczby zamówionych przedmiotów wynosi:

a)Paczkomaty 24/7 InPost
-przesyłka Paczkomaty - 9zł,


b)kurier TBA

-przesyłka kurierska - 11zł,
-przesyłka kurierska za pobraniem - 14zł,

c)Poczta Polska
-przesyłka priorytetowa - 13zł,
-przesyłka priorytetowa za pobraniem - 18zł,

9. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo potwierdzonego i opłaconego zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy. Przesyłki nadane firmą kurierską TBA powinny zostać dostarczone następnego dnia roboczego licząc od dnia nadania, natomiast przesyłki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny zostać dostarczone do drugiego dnia roboczego, licząc od dnia nadania.

10. Sklep www.gadzeciak.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu.

11. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki dostarczanych przez firmę kurierską TBA lub śladów ingerencji w jej zawartość zaleca się odmówić odbioru przesyłki lub spisać z kurierem protokół uszkodzenia paczki.

3. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas złożenia zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

4. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

-przelew elektroniczny lub bankowy,
 numer konta bankowego: 32 1090 1173 0000 0001 1395 4993

-płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej,

-rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Dostępne kanały płatności w DotPay na stronie: www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/

5. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i zobowiązujemy się do ich dostarczenia bez wad.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie.

3. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się rozpakowanie jej w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.

4. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),  reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

6. Jeżeli zdarzy się, że Poczta, firma kurierska nie dostarczyła przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania sklep reklamuje przesyłkę, a do Klienta zostaje wysłany natychmiast zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie reklamacji przez Pocztę Polską.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: SIS Sp. z o.o.
ul.Grabowska 41, 63-500 Ostrzeszów, adres email: sklep@gadzeciak.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia,na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na rachunek bankowy Kupującego lub przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie W każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: SIS Sp. z o.o. ul.Grabowska 41, 63-500 Ostrzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

7. Wymiana towaru

1. W sklepie istnieje możliwość wymiany towaru np. na inny model lub kolor. W tym celu należy wysłać nieużywany, kompletny towar na adres firmy dołączając informację na jaki model czy kolor wymienić towar. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie towar Klientowi zgodnie z życzeniem. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt Klienta. Wysyłka towaru wymienianego odbywa się tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską TBA za pobraniem, przy czym wartość pobrania równa jest kosztowi nadania przesyłki (21zł). Postanowienia te nie dotyczą wymiany towarów w związku z procedurami reklamacyjnymi.

8. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.gadzeciak.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.gadzeciak.pl. Klient o zmianach Regulaminu będzie informowany przez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail chyba, ze w ciągu 7 dni od daty udostępnienia złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.

4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

AKTUALNE REGULAMINY PROMOCJI DO POBRANIA:

  1. „RABAT – ósmy liquid za 1 grosz”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl